Materiały dla biura nieruchomości
Słupki 3D Nieruchomości
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane. W razie wątpliwości prześlij plik do sprawdzenia na kontakt@k2print.pl
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 1300 x 645 mm + spad: 5 mm
Makiety
Specyfikacja produktu