Fotoobrazy Canvas
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane. W razie wątpliwości prześlij plik do sprawdzenia na kontakt@k2print.pl
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 1000 x 1000 mm + spad: 25 mm
Makiety
Specyfikacja produktu
Jeśli boki fotoobrazu mają być całkowicie zadrukowane, należy umieścić projekt graficzy w całym obszarze spadu (formacie brutto produktu).