Parawany plażowe
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane. W razie wątpliwości prześlij plik do sprawdzenia na kontakt@k2print.pl
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 3000 x 740 mm + spad: 15 mm
Makiety
Specyfikacja produktu
W parawanach tunele na kijkach są zamknięte.