Ulotki składane
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane. W razie wątpliwości prześlij plik do sprawdzenia na kontakt@k2print.pl
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 198 x 210 mm + spad: 1,5 mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu
18-01-2022 | Nowe makiety.
Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne umiejscowienie grafiki w miejscach łamania stron.