Pieczątki automatyczne
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane. W razie wątpliwości prześlij plik do sprawdzenia na kontakt@k2print.pl
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 47 x 18 mm + spad: 1 mm
Makiety
Specyfikacja produktu
Czarny - Czarny - Colop Printer IQ 30 (47 x 18 mm)