Katalogi spiralowane
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane. W razie wątpliwości prześlij plik do sprawdzenia na kontakt@k2print.pl
Okładka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 105 x 148 mm + spad: 1,5 mm
Wnętrze: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 105 x 148 mm + spad: 1,5 mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu