Przyłbice
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane. W razie wątpliwości prześlij plik do sprawdzenia na kontakt@k2print.pl
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 244 x 228 mm + spad: 0 mm
Specyfikacja produktu
Brak - Brak
Aby poprawnie złożyć zamówienie na przyłbice bez zadruku, na ekranie wgrywania plików załaduj dowolny plik i przejdź do kolejnego etapu realizacji zamówienia w koszyku.