Podkłady na biurko
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane. W razie wątpliwości prześlij plik do sprawdzenia na kontakt@k2print.pl
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 420 x 297 mm + spad: 1,5 mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu
Klejenie dolnej i górnej krawędzi oznacza klejenie całego jednego boku (krawędź górna) oraz przeciwległych narożników drugiego (krawędź dolna).