Materiały dla biura nieruchomości
Pieczątki numeratory Nieruchomości
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane. W razie wątpliwości prześlij plik do sprawdzenia na kontakt@k2print.pl
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 45 x 24 mm + spad: 0 mm
Makiety
Specyfikacja produktu